PRESENTACIÓ


"La història és el regne de la possibilitat en el regne de la necessitat". 


Herbert Marcuse, L'home unidimensional (1964)
Aquest bloc neix d'una doble necessitat vital i professional. D'una banda, la necessitat d'ordenar, sistematitzar i difondre adequadament els treballs que he portat a terme en el camp historiogràfic, memorialístic i de l'arxivística en els darrers anys. I d'un altre, la voluntat de mantenir-me al dia en el coneixement dels darrers avenços i novetats en aquestes disciplines. Per tant, aquest bloc complirà la doble missió d'informar dels meus treballs i de servir d'altaveu de les noves recerques, publicacions, projectes, debats, congressos i noticies que vagin sorgint al voltant de la història contemporània i el món dels arxius.   

Així, doncs, en aquest bloc trobareu referenciats tots els meus llibrescapítols de llibres i articles d'investigació i difusió publicats en paper i electrònicament, amb els corresponents enllaços de referència o de descarrega, en el casos de treballs de lliure difusió. Així, com alguns articles i ressenyes aparegudes en revistes i diaris sobre aquests. Igualment, trobareu tota la informació referida a les dues exposicions de caràcter memorialístic en les que he tingut el plaer i el privilegi de treballar com a documentalista del Memorial Democràtic de la Generalitat. L'exposició permanent del Museu de la Batalla de l'Ebre de Gandesa i l'exposició itinerant Els símbols de Franco.
En els enllaços de la capçalera he inclòs altres eines que crec que seran d'interès per a totes aquelles persones que es dediquen o s'interessen per la història contemporània de Catalunya i d'Espanya. En primer lloc, un llistat bastant exhaustiu i actualitzat de les revistes d'història i altres àmbits afins que, majoritàriament, es publiquen en el context peninsular i que considero més rellevants (s'accepten propostes). En segon lloc, un llistat dels principals centres d'estudi i grups de recerca dedicats a la investigació de la història contemporània de Catalunya i Espanya i molt especialment a l'estudi dels moviments socials i el franquisme des de la perspectiva de la historia social. I com que la visió acadèmica de la història creada pels investigadors estaria coixa sense l'altre visió, la de les persones que han viscut aquesta història, a l'apartat Memòria Històrica, he inclòs un llistat de les principals associacions que lluiten per la recuperació de la memòria històrica a Catalunya i al conjunt d'Espanya. Finalment, en l'apartat d'Arxivística i Gestió Documental inclouré tot un seguit d'enllaços a pàgines de referència en aquests àmbits (associacions professionals, revistes, butlletins, etc.) i un llistat dels articles que anem publicant sobre aquests temes on hi haurà informacions, ressenyes o noticies dels darrers avenços que es produeixin en aquestes disciplines. A tall de resum de tots els continguts que vagin apareixent en aquest bloc, la pestanya index de temes recollirà un llistat amb els enllaços ordenats per temes que esperem que sigui d'utilitat per localitzar la informació.  

Pel que fa al contingut dels articles que podreu llegir en aquest bloc, aquests seran fonamentalment de caràcter històric, memorialístic i arxivístic, la qual cosa ofereix, sense dubte, un ampli ventall de possibilitats i de temes. Des de notícies, ressenyes de llibres - propis o d'altres persones - fins a cites, efemèrides o reflexions. Perquè, com afirma la cita de Marcuse que hem escollit per encapçalar aquest primer article, al cap i a la fi "la història és el regne de la possibilitat en el regne de la necessitat" i com que de necessitats col·lectives, ara mateix, n'hi ha moltes a nivell social, polític, cultural i ecològic que millor que fer de la nostra necessitat virtut i buscar en el nostre passat noves formes per afrontar els reptes presents i futurs. Sabadell, gener de 2013.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest bloc s'accepten tot tipus de comentaris sempre que no faltin al respecte de ningú.