GRUPS D'ESTUDI


CENTRES D’ESTUDI I GRUPS DE RECERCA / FUNDACIONS / ASSOCIACIONS D’HISTORIADORS
CENTRES D'ESTUDI I GRUPS DE RECERCA.

                                                                                                                                                                                                                

El Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica és un Centre d'Estudi i Recerca Propi de la UAB format per més d'un centenar d'investigadors de diferents disciplines –historiadors, filòlegs, politòlegs, comunicòlegs, sociòlegs, economistes– especialitzats en l’estudi d’aquest període històric; la majoria estan adscrits a diversos departaments o grups de recerca de la UAB, però també en formen part professors i investigadors d’altres universitats catalanes.
                                                                                                                                                                                                                

Centre d'Estudis Històrics Internacionals-Pavelló de la República (CEHI)

El CEHI és un centre de recerca que va celebrar el seu 50è. aniversari l’any 1999, la qual cosa el fa una de les institucions més antigues i constants de la Universitat de Barcelona. Jaume Vicens i Vives va fundar el Centre el novembre de l'any 1949. El 1977, poc desprès de la mort de Franco, el CEHI incorporà els fons de la Fondation Internationale d'Études Historiques et Sociales sur la Guerre d'Espagne (FIEHS) 


                                                                                                                                                                                                                


L'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives té com a finalitats principals:
  • Formar investigadors a partir del seus estudis de tercer cicle
  • Impulsar la recerca històrica i la difusió dels seus resultats
  • Contribuir a la formació permanent de professorat d'història
  • Constituir un punt de trobada per fomentar el debat científic entre historiadors
  • Participar en activitats d'extensió més enllà de la pròpia comunitat universitària

                                                                                                                                                                                                                

Instituto de Ciencia Social Crítica

El Instituto de Ciencia Social Crítica, In.Ci.So, nace en 2011 en Barcelona con la vocación de convertirse en un paraguas organizativo desde el que promover la colaboración y coordinación de todo un conjunto de organizaciones de diversa índole ya existentes a fin de incrementar la presencia pública y el debate de ideas que contribuyan a la edificación de un sistema político, económico y social que coloque en el centro de su propia razón de ser la satisfacción de las necesidades de todos los individuos.

La idea inicial parte del equipo de redacción de la edición castellana de Monthly Review, y muy pronto se suman a la iniciativa el Observatorio del Conflicto Social y el Anuario de los Movimientos Sociales, así como otros colaboradores a título individual, todos ellos como miembros estables de In.Ci.So.


                                                                                                                                                                                                                El propòsit del CEMS és estudiar, analitzar i reflexionar sobre diverses qüestions vinculades als moviments socials: les seves idees, propostes i formes d'acció; els contextos polítics, socials i culturals en els que apareixen i es desenvolupen; els factors que propicien el seu sorgiment i condicionen la seva dinàmica històrica; els seus impactes i conseqüències; els debats i les controvèrsies que es produeixen entre els diferents corrents d'opinió presents en els moviments socials; els processos de construcció de les identitats col·lectives; les característiques dels activistes i de les xarxes d'organitzacions; la seva base social i extensió geogràfica; les ideologies, idees i filosofies relacionades amb els moviments socials; els conceptes, les teories i les metodologies que s'han elaborat i emprat per a l'estudi dels moviments.

                                                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                                                


Vienna Doctoral College for "European Historical Dictatorship and Transformation Research"

The Doctoral College (DC) European Historical Dictatorship and Transformation Research is a common project of the Departments of Contemporary History, Political Science, East European History, Byzantine and Modern Greek Studies of the University of Vienna. Twelve doctoral fellows from various disciplines do research on the 20th  century authoritarian regimes of Bulgaria, Greece, Latvia, Lithuania, Austria, Poland, Portugal, Romania, Spain, Hungary, and the Soviet Union. Different aspects of these regimes are being examined from a comparative perspective: preconditions, structure, continuities, and transformation into other governing systems. The doctoral fellows are supervised by established scientists of the University of Vienna. Besides writing their dissertations, the doctoral fellows will realise common publications, exhibitions, and international conferences on European dictatorship research.

                                                                                                                                                                                                                


Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española (CIHDE)

El CIHDE fue constituido en 2003, habiendo obtenido el reconocimiento de Grupo de Investigación consolidado (G17H11) de la UNED en 2006.

El CIHDE pretende promover investigaciones sobre la España actual y las personas, luchas y procesos históricos que permitieron el establecimiento de la democracia.                                                                                                                                                                                                               

Estudios del Tiempo Presente.

A pesar de carecer todavía de un marco teórico definitivo que explique la Historia del Tiempo Presente, pocos discuten hoy día que esta disciplina historiográfica se ocupa de analizar los problemas que afectan a las generaciones que viven en la actualidad. En este sentido, podemos recordar las palabras del profesor Julio Aróstegui cuando afirma que "el objeto de la Historia del Tiempo Presente no puede ser otro que la historia de los hombres vivos, de la sociedad existente, en cualquier época". Para contribuir al conocimiento de la historia vivida, se creó en la Universidad de Almería, en mayo de 2002, el grupo de investigación "Estudios del Tiempo Presente". Aunque entre sus miembros podemos encontrar trayectorias historiográficas distintas, todos los que formamos parte del grupo queremos aportar nuestra labor investigadora para que los ciudadanos puedan saber más de la historia que han protagonizado.

                                                                                                                                                                                                                

Seminario de Estudios de Franquismo y Transición (Universidad de Castilla la Mancha)

                                                                                                                                                                                                                

FUNDACIONS.


                                                                                                                                                                                                                


La Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals és una entitat nascuda de l'impuls d'un conjunt d'autoritats locals de Catalunya. Té una vocació de rigor en la recerca i integra persones procedents d'àmbits de coneixement i institucions diverses. La Fundació és un espai d'estudi, recerca i promoció del coneixement sobre l'àmbit del govern local i les comunitats autònomes.
                                                                                                                                                                                                                


El objeto de la fundación es el de "promover, impulsar y organizar estudios, seminarios, debates, bibliotecas, centros de documentación, publicaciones, ayuda al desarrollo y, en general, toda clase de actividades e iniciativas, en el ámbito de la cultura, las artes, las ciencias y la cooperación internacional, inspirándose en el marxismo como corriente teórica y política cuyos fines son la liberación del hombre, la solidaridad internacional y la transformación de la sociedad".

                                                                                                                                                                                                                

Fundació Bosch i Cardellach

La nostra raó de ser és promoure els estudis locals i comarcals i ser lloc de trobada, de reflexió i de debat dels estudiosos locals i de la ciutadania. Per portar a terme aquests objectius apostem per la dinamització i l'intercanvi de coneixements i d'experiències amb activitats que van des de les conferències als seminaris, passant pels debats i cursos.  Convoquem també premis de recerca i publiquem documents inèdits de caràcter local i comarcal d'interès pels estudiosos. Tot plegat per alimentar i enriquir el debat entorn les idees i fomentar la transmissió de coneixement entre els membres de l'entitat, i entre el conjunt de la societat sabadellenca i vallesana.

                                                                                                                                                                                                                

ASSOCIACIONS D'HISTORIADORS


                                                                                                                                                                                                                

La Asociación de Historia Contemporánea se fundó en 1988 con el fin de promover la investigación, la enseñanza y las publicaciones relacionadas con la historia contemporánea. Facilitar el intercambio de información entre sus asociados, impulsar la realización de encuentros académicos, estimular la preservación de fuentes históricas y establecer acuerdos institucionales con entidades españolas y extranjeras constituyen otros tantos objetivos de nuestra entidad.


                                                                                                                                                                                                                


La Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM) se funda en junio de 1991 a partir de la Comisión Nacional de la FICIHM (Federación Internacional de Centros de Investigación en Historia de las Mujeres), federación de la que actualmente forma parte con los objetivos de coordinar la labor desarrollada en los distintos Seminarios de Estudios de las Mujeres existentes en las Universidades y Centros de Investigación del Estado Español, fomentar la investigación y divulgar los estudios feministas y de Historia de las Mujeres a escala nacional e internacional, así como promover la investigación en el campo de la Historia de las Mujeres y de Género.


                                                                                                                                                                                                                


La Asociación de Historia Social, AHS, cuyo primer acto de presentación pública se lleva a cabo en 1990 con motivo de la celebración del I Congreso de Historia Social en España (Zaragoza, septiembre de 1990), viene desarrollando desde entonces una importante labor en este  terreno.

Nacida con la intención de constituirse como un foro abierto para todos aquellos que desde ubicaciones académicas o laborales diversas, se interesan por la investigación en ese amplio, complejo y todavía no cerrado campo, y albergando la intención de desbordar la  especialización cronológica que compartimenta los grandes procesos de la Historia Social en diversas edades (Antigua, Media, Moderna y Contemporánea), la Asociación cuenta en la actualidad con unos 300 socios, y ha llevado a cabo ya seis importantes congresos (1990, 1995, 1997, 2000, 2005 y 2008) que han dado lugar a las correspondientes publicaciones.


                                                                                                                                                                                                                

Asociación Internacional de Historia Oral (IOHA)

La Asociación Internacional de Historia Oral. es un foro para los historiadores orales de todo el mundo que tiene por objeto promover la comunicación internacional, proporcionando un medio para la cooperación entre los interesados en la documentación e interpretación de la experiencia humana. IOHA alienta la investigación que utiliza las técnicas de historia oral y promueve el desarrollo de normas y principios para la recogida y conservación de las historias orales. IOHA busca fomentar una mejor comprensión de la naturaleza y el valor democrático de la historia oral de todo el mundo.


                                                                                                                                                                                                                Estem treballant per millorar aquest recurs...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest bloc s'accepten tot tipus de comentaris sempre que no faltin al respecte de ningú.