dilluns, 22 de juliol de 2013

CONCLUSIONS DEL XIV CONGRÉS D'ARXIVÍSTICA DE CATALUNYA. Les reclamacions dels arxivers i gestors de documents.


http://www.arxivers.cat/


Reunit el Comité Científic del XIV Congrés d’Arxivística de Catalunya, que amb el nom Arxius, Identitat i Estat, ha aplegat a la ciutat de Barcelona més de dos-cents professionals de l’arxivística i la gestió de documents, i després d’escoltar les ponències i debats, proposem l’adopció de les conclusions següents


1. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que apliqui, desenvolupi i, si escau, actualitzi la legislació en matèria d’arxius de la qual ja disposa per tal d’assolir el màxim desenvolupament del Sistema d’Arxius de Catalunya.

2. Reiterar la reclamació a la Generalitat de Catalunya del canvi d’adscripció de la funció arxiu i gestió de documents per tal de poder desenvolupar les competències que li són pròpies des d’una posició més transversal.

3. Requerir que es cobreixi la vacant de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental, òrgan director del Sistema d’Arxius de Catalunya.

4. Reclamar al conjunt de les administracions que s’actuï en l’establiment de polítiques i òrgans que garanteixin la preservació correcta dels documents produïts en suports electrònics.

5. Reclamar a la Generalitat de Catalunya una planificació estratègica que defineixi una política pública d’arxius i de gestió de documents que afronti les necessitats actuals i prevegi els reptes de futur.

6. Esgotar totes les vies legals actualment vigents per tal d’assumir la gestió i titularitat totals dels fons documentals propis de Catalunya.

7. Impulsar la creació d’un grup de professionals que elabori el full de ruta que prevegi els escenaris possibles en l’àmbit dels arxius en el context de creació d’estructures d’estat.

8. Mantenir i intensificar els contactes amb organismes internacionals d’àmbit arxivístic per tal de traslladar-los la situació dels arxius al nostre país i informar-los del procés iniciat.

9. Recordar el valor dels arxius i del patrimoni documental en la preservació de la memòria històrica i de la identitat dels pobles.Barcelona, 25 de maig de 2013

dimecres, 17 de juliol de 2013

CURS D'ESTIU: EL CONFLICTE PER LA TERRA I EL NAIXEMENT DE LA MATADEPERA RESIDENCIAL (1930-1983)
Aquest proper dijous 18 de juliol estarem al curs d'estiu de l'Aula Interuniversitària de Matadepera explicant la història d'aquest singular poble a cavall entre Terrassa, Sabadell i Sant Llorenç. Parlarem, debatrem i veurem fotografies sobre com era i com ha canviat el paisatge que ens envolta. 
Us hi esperem !! Temes que tractarem:

Introducció: El passat agrícola i boscater i la Matadepera residencial actual.

1. Els primers estiuejants i el conflicte per la terra durant la II República i la guerra civil (1930-1939)

2. Matadepera durant el primer franquisme. Repressió, contrarevolució agrària i negocis immobiliaris (1939-1957)

3. Les particularitats del desarrollismo franquista a Matadepera. El boom urbanístic i la corrupció (1957-1971)

4. La creació del Parc natural de Sant Llorenç del Munt i el negoci urbanístic (1971- 1977)


5. Matadepera durant la Transició i la democràcia. Ecologisme, desenvolupament urbanístic i nova ordenació territorial (1977-1983)


Més informació a:

TRES MOMENTS CABDALS EN LA HISTÒRIA DE MATADEPERA. Curs de l’AIUMA (Aula Interuniversitària de Matadepera)